Про журнал

ISSN-print: 2617-0302

Назва видання: Київське музикознавство

Видавець: Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра

Головний редактор: доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України Рожок Володимир Іванович

Періодичність: 2-3 рази на рік

Поштова адреса редакції: КМАМ ім. Р. М. Глієра, вул. Льва Толстого, 31, Київ, Україна

Основні мови видання: українська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15130-3702Р від 30.04.2009.

Мета і сфера діяльності журналу: Наукове висвітлення актуальних проблем музикознавства, культурології та мистецтвознавства; широкого кола питань розвитку світової та вітчизняної культури; різноманітних культурологічних аспектів вивчення музичного мистецтва.

Категорії читачів: Збірку адресовано фахівцям у галузях музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам закладів середньої та вищої освіти культури і мистецтв.

Розділи видання:

  • Теоретичні проблеми мистецтвознавства у дзеркалі культурології.
  • Світова та вітчизняна музична культура: стилі, школи, персоналії.
  • Проблеми музичної освіти та сучасний соціальний контекст.

Індексація видання:

  • пошукова система академічних текстів Google Scholar;
  • національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • реєстраційна агенція CrossRef (doi prefix 10.33643).