Другий фортепіанний концерт Сергія Прокоф’єва: проблема образно-смислової багатозначності тексту
PDF (Русский)

Ключові слова

фортепіанний концерт, піанізм Прокоф’єва, проблема багатозначності тексту, жанрово-інтонаційні витоки

Як цитувати

Horobets, H. (2019). Другий фортепіанний концерт Сергія Прокоф’єва: проблема образно-смислової багатозначності тексту. Київське музикознавство, (59), 112-128. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.09

Анотація

Статтю присвячено питанню багатозначності музичного тексту Фортепіанного концерту № 2 (1913 р.) С. С. Прокоф’єва. Наукова новизна та актуальність теми полягає у ракурсі дослідження концерту: розгляді музичного тексту з використанням стильового аналізу та визначенням жанрово-інтонаційних витоків тематизму. Аналіз спрямовано на встановлення важливих моментів драматургії, які визначають образне наповнення цілого, а також на обґрунтування сутності декількох виконавських концепцій, створених протягом 45 років (1975–2017 рр.). Основою теоретичної та методологічної бази стали методика теорії інтерпретації В. Москаленка, положення в монографіях і роботах, присвячених дослідженню стилю Прокоф’єва (І. Мартинов, І. Нєстьєва, В. Дельсон, Л. Гаккель, Т. Сафонова та інші). Формуванню методики дослідження послужили: вивчення епістолярної творчості Прокоф’єва – для розуміння суті задуму концерту та думки композитора щодо виконання власних творів; аналіз спогадів виконавців про Прокоф’єва (С. Ріхтер, Г. Нейгауз, А. Шнітке); розгляд форми і драматургії концерту з визначенням структури тематизму та семантики окремих його елементів; інтерв’ювання викладачів гри на фортепіано, музикантів, аматорів; аналіз великої кількості виконавських версій, відбір найбільш контрастних і переконливих з них; власний аналіз концерту протягом 10 років.

Мета статті – дослідити специфіку художнього задуму Фортепіанного концерту № 2 С. Прокоф’єва та проаналізувати контрастні виконавські версії твору. З цієї точки зору розглянуто чотири відмінні концепції: Миколи Петрова, Володимира Ашкеназі, Юджі Ванг, Бориса Гілтбурга.

Висновки. Музичний текст Фортепіанного концерту № 2 С. Прокоф’єва насичений алюзіями не тільки до віддалених у часі стильових пластів (Л. Бетховен, Ф. Ліст), але й до музики сучасності – це романтичні алюзії до музики Скрябіна, Дебюссі, колокольних образів Рахманінова. Жанрова основа тематизму – один із найважливіших драматургічних засобів в концерті: марш, скерцо, танець, колискова. Вони включають в себе символіку, пов’язану не тільки зі звертанням до окремих національних традицій, але і з втіленням ідеї масовості, масштабності дії. Піаністи, спираючись на власне розуміння задуму Прокоф’єва, створюють індивідуалізовані концепції, підсилюючи в концерті лірико-драматичне, романтично-віртуозне, трагедійне, фантазійне чи філософське начало. Це свідчить про багатогранність образів прокоф’євського твору, різноманіття смислів, можливість прочитання та пошуку нових художніх граней концерту.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.09
PDF (Русский)

Посилання

1. Aleksieiev, A. (1969). Russian piano music at the end of XIX century. Moscow: Nauka [in Russian].
2. Asafiev, B. (1979). Russian music of XIX and beginning of XX centuries. R. Butakova (Ed.). Leningrad: Muzyka [in Russian].
3. Vyshnevetskii, I. (2009). Sergey Prokofiev. A. Petrov (Ed.). Moscow: Molodaia Gvardiia [in Russian].
4. Gakkel, L. (1960). Piano oeuvre of S. S. Prokofiev. Moscow: Gosudarstvennoe Muzykalnoe Izdatielstvo [in Russian].
5. Horobets, H. (2018). Piano concerto № 2 by Sergey Prokofiev: contexts and semantics of musical composition in various performers’ interpretations. Master’s thesis. R. M. Glier Kyiv Institute of Music. Kyiv [in Russian].
6. Delson, V. (2014). Second piano concerto. [online] Available at: http://www.belcanto.ru/ prokofiev_concerto2.html [Accessed 10 May 2018] [in Russian].
7. Druskin, M. (1981). Selected. Monographs. Articles. Moscow: Sovetskii Kompozitor [in Russian].
8. Kabalevskii, D. (1977). S. S. Prokofiev and N. Y. Myaskovsky. Correspondence. Moscow: Sovetskii Kompozitor [in Russian].
9. Liberman, E. (1988). Creative work of pianist with author’s text. E. Lyberman (Ed.). Moscow: Muzyka [in Russian].
10. Lotman, Y. (2005). Soul’s education. Memoirs, conversations. Interviews. In the world of Pushkin’s poetry (scenario). Coversations about Russian culture. Y. Lotman (Ed.). Saint-Petersburg: Iskusstvo-SPb [in Russian].
11. Liakhovych, A. (2017). Prokofiev and Beethoven. [online] Available at: http://www. forumklassika.ru/entry.php?b=8713&bt=156458 [Accessed 13 March 2018] [in Russian].
12. Martynov, I. (1974). S. S. Prokofiev. Life and art. Moscow: Muzyka [in Russian].
13. Moskalenko, V. (1999). About the specifics of the musical interpretation. Kyivske muzykoznavstvo, 2. pp. 4–14 [in Ukrainian].
14. Nazaikinskii, E. (1982). Logic of musical composition. Moscow: Muzyka [in Russian].
15. Nestiev, I. (1973). Life of Sergey Prokofiev. Moscow: Sovetskyi Kompozitor [in Russian].
16. Prokofiev, S. (1982). Autobiography. Moscow: Sovetskyi Kompozitor [in Russian].
17. Prokofiev, S. (2002) Diaries 1907–1918. S. Prokofiev (Ed.). Paris: DIAKOM [in Russian].
18. Prokofiev, S. (2002). Diaries 1918–1933. S. Prokofiev (Ed.). Paris: DIAKOM [in Russian].
19. Prokofiev, S. (1961). Materials, documents, memories. Second edition. S. Shlyfshtein (Ed.). Moscow: Gosudarstvennoe Muzykalnoe Izdatielstvo [in Russian].
20. Prokofiev, S. (1991). Articles, interviews. Moscow: Sovetskyi Kompozytor [in Russian].
21. Safonova, T. (2009). Oeuvre of S. Prokofiev: analysis of methaphysical component. PhD thesis. National Sobinov academy of music. Saratov [in Russian].
22. Kholopov, Y. (1972). Oeuvre of S. Prokofiev in modern academic musicology. Moscow: Muzyka [in Russian].
23. Ivashkin, A. (1994). Word about Prokofiev. In: Conversations with A. Shnitke. Moscow: RIK Kultura [in Russian].