Хорова фуга як об’єкт художньо-виконавської інтерпретації (на прикладі «In sempiterna saecula, Amen» з кантати «Stabat Mater» Джоаккіно Россіні)
PDF

Ключові слова

хорова фуга, «Stabat Mater» Дж. Россіні, вокально-хорова артикуляція, темброва драматургія, архітектоніка фуги

Як цитувати

Kharakoz, H. (2019). Хорова фуга як об’єкт художньо-виконавської інтерпретації (на прикладі «In sempiterna saecula, Amen» з кантати «Stabat Mater» Джоаккіно Россіні). Київське музикознавство, (59), 183-196. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.14

Анотація

ктуальність. Вперше здійснюється розгляд виконавської проблематики, пов’язаної із художніми завданнями, що постають в процесі виконавської інтерпретації хорової фуги. Мета роботи – виявити специфічні вокально-хорові труднощі, зумовлені складною поліфонічною фактурою, формою та драматургією двотемної фуги, а також методи їх вирішення. Методологія спирається на взаємодію компаративного, аналітичного, а також виконавського методів. Висновки. Хоча фузі присвячена велика кількість досліджень, специфіка хорової фуги вимагає окремого розгляду, що зумовлюється, насамперед, присутністю тексту, багатотембральністю, своєрідністю хорової артикуляції, фактури тощо. Усе зазначене здійснює безпосередній вплив на будову теми і драматургії фуги в цілому. Виявлено художньо-виконавські задачі та їх реалізацію в поліфонічній фактурі, потенційні вокально-хорові труднощі та запропоновано методи їх подолання.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.14
PDF

Посилання

1. Belichenko, N. (2018). Architectonic integrity of the polyphonic composition in the aspect of discourse-analysis. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho, 123, pp. 30–38 [in Ukrainian].
2. Homeniuk, S. (2011). Large polyphonic shape in choral writing. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chajkovskoho, 1 (10), pp. 80–86 [in Ukrainian].
3. Zhivov, V. (2003). Choral performance: theory, methodology, practice. Moscow: VLADOS [in Russian].
4. Zavolhin, O. (2017). Some aspects of choral articulation. Kyivske muzykoznavstvo, 53, pp. 151–161 [in Ukrainian].
5. Muller, T. (1989). Polyphony. Moscow: Muzyka [in Russian].
6. Simakova, N. (2007). Counterpoint of strict style and fugue. Vol. 2. Moscow: Kompozitor [in Russian].