Змістово-співочі паралелі ініціального та заключного мікроциклів православної служби Преображення Господнього
PDF (Русский)

Ключові слова

свято Преображення, мікроцикл на «Господи, воззвах», мікроцикл на «хвалітех», поспівка, тайнозамкненні накреслення

Як цитувати

Dyablova, K. (2017). Змістово-співочі паралелі ініціального та заключного мікроциклів православної служби Преображення Господнього. Київське музикознавство, (56), 3-12. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/33

Анотація

У статті розглядаються два обрамляючих мікроцикли з послідовності православної служби Преображення: ініціальний (мікроцикл на «Господи, воззвах») та заключний (мікроцикл стихир на «хвалітех»). В роботі надаються результати компаративного дослідження змістово-співочих паралелей вказаних мікроциклів, серед яких виділяються єдина гласова система, загальна духовно-поетична тематика, а також подібний фітно-поспівковий комплекс.

PDF (Русский)

Посилання

1. Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. Л.: Музыка, 1984. 303 с.
2. Кручинина А. Н. Песнопения равноапостольному великому князю Владимиру в рус-ской певческой книжности XVI-XIX веков (источниковедение, текстология, поэтика) // Древнерусское песнопение. Пути во времени. С.-Пб.: Из-во Политехн.ун-та, 2011. Вып. 5. С. 140–170.
3. Кручинина А. Н. Попевка знаменного роспева в русской музыкальной теории XVII века//Певческое наследие Древней Руси (история, теория, эстетика). С.-Пб.: «Ut», 2002. С. 46–150.
4. Міщенко І. Взаємодія тексту і мелодики у піснеспівах свята Преображення (за Любачівським Ірмологіоном 1674 року): Магістерська робота. Львів, 2008. 70 с.
5. Скабалланович М. Н. Толковый типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением. М.: Сретенский монастырь, 2004. 816 с.
6. Шангина О. В. Евангельское чтение и славник Преображению Господ-ню//Древнерусское песнопение. Пути во времени. С.-Пб.: Из-во Политехн. ун-та, 2011. Вып. 5. С. 77–93.