Жанрова специфіка антифону у творчості Хільдегарди Бінгенської
PDF (Русский)

Ключові слова

антифон, григоріанський хорал, середньовічна монодія, хоральна нотація, Хильдегарда Бінгенська, «O tu illustrata», «Quia ergo femina»

Як цитувати

Doronkina, D. (2017). Жанрова специфіка антифону у творчості Хільдегарди Бінгенської. Київське музикознавство, (56), 12-23. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/34

Анотація

Розглянуто жанрові особливості антифона XII століття на прикладі творів Хільдегради Бінгенської «O tu illustrata» та «Quia ergo femina». Визначено види антифонів, їх особливості застосування, вивчено мелодику та специфіку формоутворення співів. Виявлена різниця між антифоном, що належаить до псалму і не-псалмодійного (вотивного) антифона.

PDF (Русский)

Посилання

1. Григорианский хорал: [сб. статей; cоставители Т. С. Кюрегян, Ю. В. Москва]. М.: Московская консерватория, 1997. 221 с.
2. Дьячкова Л. Средневековая ладовая система западноевропейской монодии: вопросы теории и практики. М.: РАМ им. Гнесиных, 1992. 46 с.
3. Федотов В. А., Разломова Ю. В. О методах анализа средневекового хорала//Sator tenet opera rotos. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения): Сборник статей: [ред.-сост. В. С. Ценова]. М.: МГК им. П. И. Чайковского. С. 36–38.
4. Чижик И. Ладомелодические основы григорианской монодии//Науковий вісник: збі-рник наукових статей та есе, присвячений ювілею Н. О. Герасимової-Персидської. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1997. Випуск 78. С. 88–105.