Символічний вимір флейтових сонат Йогана Себастіана Баха
PDF

Ключові слова

флейтові сонати Й. С. Баха, символіка, риторичні фігури, барокова стилістика, емблема

Як цитувати

Kharytonova, D. (2017). Символічний вимір флейтових сонат Йогана Себастіана Баха. Київське музикознавство, (56), 23-32. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/36

Анотація

Стаття присвячена камерно-інструментальній творчості Й. С. Баха, зокрема його флейтовим сонатам, що являються яскравим зразком процесів які відбувалися в бароковій музиці того часу. Розглянуто асиміляцію світського та релігійного початків, наявность символіки та символічного підтексту, автентичність написання та хронологічні особливості даних творів. Віднайдені музично-риторичні фігури та символічні емблем, а також виявлено можливий зв'язок між сонатою сі-мінор (bwv 1030) та 119-м псаломом.

PDF

Посилання

1. Boyd M. Bach. Oxford University Press, 2000. 312p.
2. Берченко Р. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо темпе-рированном клавире». М.: КЛАССИКА-XXI, 2005. 372с.
3. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии и Германии XVI-XVIII веков. Л.: Музгиз, 1960. 284с.
4. Кутдусова Л. О взаимодействии интонационных формул и риторических фигур в тематизме клавирных сонат Ф.Э. Баха/Електронне періодичне видання «Откры-тый текст». URL: http://opentextnn.ru/music/epoch%20/XVIII/?id=3956 (дата звер-нення: 15.05.2017).
5. Носина В. Символика музыки И.С. Баха. Тамбов: Пролетарский светоч, 1993. 104 с.
6. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1965. 726 с.
7. Яворский Б. Фонд № 146 ГЦММК им. Глинки.15, Ед. хр. 5793.
8. Лазутина, Т.В. Символотворчество в музыке И. С. Баха//Вестник Томского госу-дарственного университета. Томск: ТГУ, 2007. № 300 (1) июль. С. 55–61. (0,8 п.л.).