Жанрова специфіка маршу: проблема класифікації
PDF

Ключові слова

жанр, марш, класифікаційна система, функціональність, прототип, жанровий інваріант

Як цитувати

KushnіrukA. (2017). Жанрова специфіка маршу: проблема класифікації. Київське музикознавство, (56), 32-41. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/37

Анотація

Спираючись на музикознавчі теорії жанру та відомі класифікаційні системи маршу (А. Наумов, О. Нікольська, Х. Хаханян), автор пропонує власну типологію маршу. Найвищий рівень класифікації утворюють військові та концертно-театральні марші. Перша група диференційована згідно класифікації Х. Хаханяна (парадний, похідний, зустрічний, похоронний, марш «на випадок», марш-пісня), друга – за наступними критеріями: образно-емоційний зміст, інструментальний склад, самостійність опусу або його приналежність до більш крупного твору, національна специфіка.

PDF

Посилання

1. Елагин Ю. Укращение искусств. Москва, 2002. С. 272–286.
2. Наумов А. Двести лет траурного марша. Москва, 2013. 192 с.
3. Никольская О. Жанр марша и его воплощение в симфонической музыке конца ХІХ–первой половины ХХ веков (Г. Малер, Д. Шостакович, Ч. Айвз): дисс. … канд. искус-ствоведения: спец. 17.00.02 Музыкальное искусств. Москва, 2010. 184 с.
4. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Ленинград, 1983. Т. 3. С. 129–143.
5. Хаханян Х. Марш//Музыкальная энциклопедия: в 6 т. Москва, 1976. Т. 3. С. 463–467.
6. Чехович Д. Семантический ореол темпа в музыке венских классиков//Слово и музы-ка. Памяти А. В. Михайлова. Москва, 2002. С. 297–298.
7. Шахназарова Н. О национальном в музыке. Москва, 1968. 92 с.
8. Шип С. Музичний жанр в методологічному аспекті//Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2002. Вип. 16. С. 154–177.