Жанр «святкової увертюри» в контексті сучасної китайської симфонічної музики
PDF (Русский)

Ключові слова

музична культура Китаю, взаємозв’язки «китайського» та «європейського», китайська симфонічна музика, «святкова увертюра», жанр

Як цитувати

Cheng, Y. (2017). Жанр «святкової увертюри» в контексті сучасної китайської симфонічної музики. Київське музикознавство, (56), 41-52. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/38

Анотація

Жанри сучасної китайської інструментальної (зокрема, симфонічної) музики поєднують в собі весь різноманітний і різноаспектний діапазон поєднань «китайського» та «європейського», від найдавніших традицій в сфері духовної та художньої культури Китаю і до сучасної музичної мови європейського авангарду. У цьому широкому жанровому спектрі одне з важливих місць займає оркестрова музика, яка спеціально пишеться до свят і різних фестивалів, у проведенні яких часто залучається велика кількість музикантів і оркестрів. Розгляду структурних і композиційних принципів найбільш характерних і яскраво колоритних зразків специфічного жанру «святкової увертюри» китайських композиторів присвячена дана стаття. Представлений музичний матеріал симфонічних увертюр у такому аспекті аналізується вперше.

PDF (Русский)

Посилання

1. Ло Чжихуэй. Концертная жизнь современного Китая: дисс… канд. искусствоведе-ния: 17.00.02/Российский гос. пед. университет им. А. И. Герцена. СПб., 2016. 213 с.
2. У На. Фортепианная музыка Дин Шан Дэ: сопряжение китайской национальной традиции с современными приёмами европейского письма : автореф. дисс… кан-дидата искусствоведения: 17.00.02/Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. СПб., 2009. 24 с.