Фестивація культуротворчості в просторі повсякденності
PDF

Ключові слова

фестивація, культуротворчість, повсякденність, буденність, глобалізм, альтерглобалізм

Як цитувати

Babushka, L. (2018). Фестивація культуротворчості в просторі повсякденності. Київське музикознавство, (57), 22-33. https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.03

Анотація

Мета роботи. З’ясувати специфіку фестивації як феномену сучасної культури та її вплив на моделі культуротворчості, які формувалися в ході еволюційного розвитку свята, оскільки вони тією чи іншою мірою відображають як теоретичні, так і практичні проблеми сьогодення. Методологія дослідження передбачає застосування діалектичного, компаративного та соціокультурного підходів, які на засадах взаємодоповнення покладено в основу розвідки. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснений соціокультурний аналіз фестивації та досліджена логіка становлення її нового формату в світоглядних проекціях глобалізму та альтерглобалізму. Висновки. По-перше, фестивація – сучасна святкова культура – спрямовує до такої особливості глобалізаційних та альтерглобалізаційних стратегій як гіперболізації впливу повсякденності на форми й напрямки активності людини, домінуючими рисами якої є утилітарно-прагматичний характер універсальних структурних елементів. По-друге, відмінність буденної культури від повсякденної полягає в тому, що перша характеризується виконанням рутинних щоденних обов'язків, у той час як повсякденна культура постає актуалізацією всього обсягу культури в повсякденній практиці. По-третє, фестивація є особливою формою культуротворення, утримуючи свою поліфункціональну природу, проявляється в гібридності сучасної та традиційної культур.

https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.03
PDF

Посилання

1. Bodriyar, Zh. (1999). System of things. Moscow: Rudomino.
2. Gadamer, G.-G. (1991). The relevance of the beautiful. Moscow: Iskusstvo.
3. Zolotuhina-Abolina, E. V. (2006). Daily life: philosophical riddles. Kyiv: Nika-Tsentr.
4. Koks, X. (1976). Fools' Festival : Theological sketch of festivity and fantasy. Moscow.
5. Lotman, Yu. M. (1995). Alexander Pushkin's novel «Eugene Onegin» : Commentary : Teacher's Manual. St. Petersburg: Iskusstvo-SPB.
6. Myure, F. (2001). After the History. Fragments of the book. Inostrannaya literatura, 4, pp. 224–241.
7. Mostitskaya, N. D. (2016). Festivity and everyday life in the projection of the constancy and dynamism of the existence of culture. Filosofskaya myisl, 4, pp. 129–143.
8. Nitsshe, F. (1990). To the genealogy of morals. Polemical composition. In 2 vol. Vol. 2. Moscow: Myisl.
9. Savchuk, V. V. (1995). Blood and Culture. St. Petersburg: Izdatelstvo S.-Peterburgskogo universiteta.
10. De Backer C., Nelissen M., Vyncke P., Braeckman J., Mcandrew F. (2007). Celebrities: from Teachers to Friends : A Test of Two Hypotheses on the Adaptiveness of Celebrity Gossip. Human Nature. Vol. 18. № 4. P. 334.
11. Muray P. (2005). Festivus festivus : conversations with Élisabeth Lévy. Paris: Fayard [online] Available at: https://www.amazon.fr/Festivus-festivus-Conversations-%C3%89lisabeth-Documents-ebook/dp/B005OKST7W [Accessed 01 march 2018].