Монограма як основний формотворчий принцип у «Криптограмі» О. Щетинського
PDF

Ключові слова

монограма, присвята, Олександр Щетинський, композиторський діалог

Як цитувати

Vovchenko, G. (2017). Монограма як основний формотворчий принцип у «Криптограмі» О. Щетинського. Київське музикознавство, (56), 69-75. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/41

Анотація

Запропонована стаття присвячена аналізу твору О. Щетинського «Криптограма». У статті детально досліджується монограма, що покладена в основу теми. Вона аналізується з точки зору закладених у ній структурно-композиційних та виразових можливостей, а також закладених у ній можливостей для втілення акустичної ідеї «Криптограми». Простежуються принципи роботи композитора із темою-монограмою та виявляється її роль у формотворенні. Відштовхуючись від різноманітних проведень теми-монограми, аналізуються структурна побудова твору.

PDF

Посилання

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества/Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. 423 с.
2. Бодіна В. В. Культура авторської присвяти в музичному мистецтві XIX століття (на матеріалі камерно-вокальної творчості М. Глінки та М. Мусоргського)//Київське музикознавство: збірка статей. К., 2010. Вип. 31. С. 78–85.
3. Коханик І. М. Взаємодія жанру і стилю в сучасній музиці: від «діалогу» до «поліло-гу», або нотатки на берегах музичного постмодерну//Жанр як категорія музичної творчості. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: зб. статей. К., 2009. Вип. 81. С. 31–37.
4. Коханик И. Н. Между полистилистикой и мета¬стилем: о сти¬левых исканиях укра-инских композиторов на рубеже ХХ–ХХІ веков//Київ. музикознавство: Музикознав-ство у діалозі. К.-Дюссельдорф: КІМ ім. Р. М. Глієра, 2010. Вип. 33. С. 102–110.
5. Пінчук І. О. Музика in memoriam: жанрова генеза та типологічні ознаки//Жанр як категорія музичної творчості. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: зб. статей. К., 2009. Вип. 81. С. 76–87.
6. Юферова О. А. Монограмма в музыкальном искусстве XVII–ХХ веков. Новосибирск, 2006. 239 с.