«Тріада» Святослава Луньова як втілення індивідуально-авторської стильової концепції
PDF

Ключові слова

С. Луньов, «Тріада», автор, авторський стиль, індивідуально-стильова концепція, гра, музичний текст

Як цитувати

Stoyanova, A. (2017). «Тріада» Святослава Луньова як втілення індивідуально-авторської стильової концепції. Київське музикознавство, (56), 75-84. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/42

Анотація

У даній статті розкриваються особливості індивідуально-авторської стильової концепції на прикладі творчості С. Луньова. Розглядаються поняття автора та індивідуального (авторського) стилю в дослідженнях М. Бахтіна та О. Самойленко.

Реалізація авторського стилю представлена в статті за допомогою розгорнутої аналітичної характеристики твору Луньова «Тріада» для фортепіано, органу та струнних, що включає такі аспекти, як тематизм, ладотональність, фактура, драматургія, форма та оркестровка. Розкрито семантичний програмний зміст цього твору, заснований на різних способах втілення числа три на всіх рівнях твору. Також подана характеристика ідеї гри в музиці з опорою на позиції Й. Хейзінги та Є. Назайкінського.

PDF

Посилання

1. Десятерик Д. Степень пристальности взгляда: интервью с С. Лунёвым//«День» (Киев), №15 (3 февраля 2006). URL: https://www.interesniy.kiev.ua/stepen-pristalnosti-vzglyada/ (дата звернення: 12.02.2017).
2. Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности//Эстетика словесного творчества/[2.-ое изд.; сост. С. Бочаров; прим. С. Бочарова и С. Аверинцева]. М.: Искусство, 1986. С. 9–191.
3. Бахтин М. Проблема речевых жанров//Эстетика словесного творчества/[2.-ое изд.; сост. С. Бочаров; прим. С. Бочарова и С. Аверинцева]. М.: Искусство, 1986. С. 250–298.
4. Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художествен-ном творчестве слова//Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. С. 5–70.
5. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 319 с.
6. Самойленко О. Авторський стиль як конститутивна риса музикознавчого дослі-дження: акмеологічні обрії наукової теорії Наталії Савицької//Часопис Національ-ної музичної академії України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. К., 2015. № 4 (29). С. 28–37.
7. Хейзинга Й. Homo ludens. М.: Прогресс Традиция, 1997. 416 с.
8. Хохлова А. Клавирные трио Йозефа Гайдна в контексте игрового пространства-времени. «Академия Естествознания», 2009. 161 с.
Нотографія:
Лунёв С. «Триада» для фортепиано, органа и струнных. 1999. 89 с.