Музичний час в електроакустичному творі «Дві години в резервуарі» на вірші І. Бродського М. Шалигіна
PDF (Русский)

Ключові слова

музичний час, драматургічний план твору, текстура, жест, музика ХХІ століття, М. Шалигін, композиторське мислення

Як цитувати

Dzhabrailovа-KushnirE. (2017). Музичний час в електроакустичному творі «Дві години в резервуарі» на вірші І. Бродського М. Шалигіна. Київське музикознавство, (56), 84-90. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/43

Анотація

У статті розглянуто особливості музичного часу в творчості сучасного композитора М. Шалигіна на прикладі його електроакустичного твору «Дві години в резервуарі» на вірші І. Бродського. За допомогою слухового описового методу аналізу були досліджені характеристики звукового матеріалу твору, а також було виявлене композиторське відчуття музичного часу.

PDF (Русский)

Посилання

1. Герасимова-Персидская Н. Выход к новым принципам пространственно-временной организации музыки в переломные эпохи//Музыка. Время. Пространство. К., 2012. 408 с.
2. Герасимова-Персидская Н. Музыка начала XXI века//Музичне мистецтво. Д.-Л., 2013. Вып. 13. С. 3–8.
3. Егоров А. Образы пения и пространственно-временные категории в поэзии И. А. Бродского//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 5 (35), часть 2. С. 75–78.
4. Смирнов А. Электроакустическая музыка. Акусматика//Теория современной композиции. М., 2005. С. 515–527.
5. Соколов А. Категория формы в музыке ХХ века//Введение в музыкальную компози-цию ХХ века. М., 2004. С. 114–141.
6. Стоянова А. Электроакустическая композиция Я. Ксенакиса: О методе анализа графической партитуры//Научный вестник. М., 2015. № 3(22). С. 178–193.
7. Ценова В. Музыкальное время. Ритм//Теория современной композиции. М., 2005. С. 71–80.
8. Smalley D. Spectromorphology: Explaining sound-shapes, Organised Sound. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Vol. 2, no. 2. Р. 107–126.