Діалектика пам’яті та забуття в культурі: історична доля спадщини Сергія Борткевича
PDF

Ключові слова

Сергій Борткевич, пам’ять, забуття, культура, романтизм, історична доля

Як цитувати

Levkulych, Y. (2017). Діалектика пам’яті та забуття в культурі: історична доля спадщини Сергія Борткевича. Київське музикознавство, (56), 118-127. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/50

Анотація

У статті досліджуються питання історичної долі творчої спадщини Сергія Борткевича із врахуванням соціально-культурних процесів, які відбувались у європейському мистецтві протягом ХХ та на початку ХХІ століть та їх вплив на становлення й тимчасове забуття музики композитора. Розглянуто поняття «пам’ять» та «забуття». Введено поняття «нейтральний простір музичної культури». Запропоновано умовну періодизацію історичної долі творчої спадщини Сергія Борткевича.

PDF

Посилання

1. Адорно. Т. Вибране: соціологія музики: зб. наук. роб. Санкт-Петербург: Университетская книга, 1998. 445 с.
2. Аркадьев М. Временные структуры новоевропейской музыки. Опыт феноменологического исследования: изд. второе, дополненное. Москва: Библос, 1992. 168 с.
3. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. Москва: Искусство, 1991. 588 с.
4. Самойленко О. Явище пам’яті як предмет музикознавчої системології. Музична україністика: сучасний вимір: зб. наук. стат. Київ-Івано-Франківськ: Третяк І. Я., 2008. 356 с.
5. Сафонов В. Странствующий маэстро. Переписка В. И. Сафонова 1905–1917 годов. Москва: Белый берег, 2012. 788 с.
6. Чередніченко О. Фортепіанна творчість С. Борткевича в світлі класико-романтичної традиції: дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03/ХДУМ. Харків, 2008. 297 с.
7. Feldman R. Musikwissenschaftliche Anmerkungen zu Sergei Bortkiewicz, Musik des Ostens 6, 1971. p. 170–188
8. Thadani B. Sergei Bortkiewicz, Recollections, letters and documents, translated from the German and annotated. Winnipeg: Cantext publications, 2001. 90 р.