Тринадцять миттєвостей епістолярної спадщини В. С. Косенка
PDF

Ключові слова

В. Косенко, А. Канеп-Косенко, епістолярна спадщина, Класичне Тріо, гастрольна подорож до Дніпропетровська

Як цитувати

Varshavskaya, A. (2017). Тринадцять миттєвостей епістолярної спадщини В. С. Косенка. Київське музикознавство, (56), 128-136. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/51

Анотація

У статті розглядаються тринадцять листів В. Косенка до його дружини А. В. Канеп-Косенко, написаних у Дніпропетровську протягом грудня 1928 року. Дані листи дають можливість прослідкувати гастрольні перипетії та виявити відношення композитора до різних подій з його життя. Проаналізовані епістоли знаходяться в НБУ ім. Вернадського і ще не введені до бібліографічного каталогу. Видані у 80-ті роки матеріали і документи дружини композитора, до яких відносяться і листи не дають повної картини того історичного часу. Тринадцять епістол підтверджують існування нещадної цензури у радянський час. Саме це і стало причиною перегляду в нових історичних умовах епістолярної спадщини композитора, яка відкриває багато нових фактологічних даних в біографії і творчості В. С. Косенка.

PDF

Посилання

1. Антонович Д. Українська культура: Лекції/за ред. Д. Антоновича. Київ: Либідь, 1993. 592 с.
2. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.: Навч. посіб. 2-е вид. К.: Генеза, 2000. 360 с.
3. Большая совецкая энциклопедия. Москва, 1972. Т.8. 591 с.
4. Довженко В. В.С. Косенко. Київ: Мистецтво, 1949. 140 с.
5. Копиця М. «Епістологія в лабіринтах музичної історії: Монографія/До 100-річчя Національної музичної академії України. Київ: Автограф, 2008. 528 с.
6. Копоть І.Е., Мокрицький Г.Г. – Віктор Косенко і Житомир. Житомир: Журфонд, 1996. 32 с.
7. Косенко А.В. В.С. Косенко у спогадах сучасників. Київ: Музична Україна, 1967. 180 с.
8. Косенко А.В. В.С. Косенко//Спогади. Листи. Київ: «Музична Україна», 1975. 295 с.
9. Лятошинський Б. Р. Глієр. Епістолярна спадщина: у 2 т. Київ, 2002. 768 с.
10. Олійник О.С. В. Косенко. Київ: Музична Україна, 1989. 62 с.
11. Олійник О.С. Фортепіанна творчість В.С. Косенка. Київ: Наукова думка, 1977. 150 с.
12. Стецюк Р. Віктор Косенко. Київ: «Музична Україна», 1974. 55 с.
13. Фільц Б. Фортепіанна творчість В.С. Косенка. Київ: Мистецтво, 1965. 70 с.
14. Шамаєва К. Віктор Степанович Косенко: погляд з 90-х років (до 100-річного юві-лею)/ред. упорядник К.І. Шамаєва. Київ, 1997. 60 с.
15. Якимчук О. Музична культура Луганщини першої половини ХХ століття: Моног-рафія. Луганськ, 2013. 276 с.