Стилістичні особливості романсової творчості В. Косенка на прикладі романсу «Ветер перелётный» ор. 1 № 4
PDF

Ключові слова

камерно-вокальна творчість, солоспів, стиль, зміст, форма, гармонічна мова

Як цитувати

Zhukova, O. (2017). Стилістичні особливості романсової творчості В. Косенка на прикладі романсу «Ветер перелётный» ор. 1 № 4. Київське музикознавство, (56), 136-145. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/52

Анотація

Статтю присвячено висвітленню стилістичних особливостей камерно-вокальної творчості В. Косенка на прикладі опусу консерваторських років – солоспіву «Ветер перелётный» ор. 1 №4 на слова К. Бальмонта. В роботі окреслено основні риси зрілого романсового стилю В. Косенка і виявлено, що багато з них сформувалися вже в ранньому періоді творчості композитора, здебільшого під впливом російського музичного модерну С. Рахманінова. Твір В. Косенка розглянуто з точки зору співвідношення тексту і музики, змісту і форми, проаналізовано також будову вокальної мелодії та функцію фортепіанної партії; основний акцент зроблено на особливостях гармонічної мови солоспіву.

PDF

Посилання

1. Булат Т. Український романс. К.: Наукова думка, 1979. 320 с.
2. Вавренчук І. Сецесійні акценти у вокальній ліриці В. Косенка. URL: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/13546-Se%D1%81es%D1%96jjn%D1%96_ak%D1%81enti_u_vokal/1.html (дата звернення: 12.02.2017)
3. Грінченко М. О. Вибране. К.: Наукова думка, 1959. 529 с.
4. Левая Т. Русская музыка начала ХХ века в художественном контексте епохи. М.: Музыка, 1991. 165 с.
5. Нестьев И. В. Зарубежная музыка конца XIX–XX века//История зарубежной му-зыки. М.: Музыка, 1988. С. 3–32.
6. Олійник О. Фортепіанна творчість В. С. Косенка. К.: Наукова думка, 1977. 150 с.
7. Стецюк Р. Віктор Косенко. К.: Музична Україна, 1974. 55 с.
8. Фільц Б. Український радянський романс. К.: Наукова думка, 1970. 123 с.