Музичне втілення молитви «Отче наш» у літургіях В. Степурка
PDF

Ключові слова

В. Степурко, літургія, Отче наш, молитва, текст, автоцитата

Як цитувати

Solovyova, T. (2017). Музичне втілення молитви «Отче наш» у літургіях В. Степурка. Київське музикознавство, (56), 154-163. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/54

Анотація

У статті розглянуто втілення ключової молитви християнського богослужіння «Отче наш» в літургіях В. Степурка. Виявлена залежність інтерпретації тексту молитви від канону літургії та композиційно-драматургічних особливостей кожного циклу у творах: «Отче наш» (№16 в «Літургії св. І. Златоустого) та «Отче наш» (№8 в «Літургії сповідницькій»). Підкреслено, що літургія у композиторській практиці нашого часу вийшла за рамки обряду й сприймається як жанр, який набуває різних модифікацій внаслідок його індивідуалізації.

PDF

Посилання

1. Коскін В. Віктор Степурко: На стезі Бога люди розуміють одне одного. URL: http://www.vox.com.ua/data/osnovy/2012/02/20/viktor-stepurko-na-stezi-boga-lyudy-rozumiyut-odne-odnogo.html (дата звернення 01.03.2017).
2. Мельник В.М. Свята божественна літургія у розумінні мирянина. К.: «Ліра-К», 2015. 276 с.
3. Тищенко О. В. Літургія в українській музиці кінця XX–початку XXI століть (до проблеми співвідношення обряду і жанру) [Текст]: дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03/Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. К., 2011. 236 с.
4. Шипайло Я. Молитва «Отче наш» у творчості композиторів-класиків М. Березовського, Д. Бортнянського, С. Дегтярьова//Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2008. Вип. ХІІ-ХІІІ. С. 115–119.
5. Шипайло Я. Молитва «Отче наш» у хоровій творчості Д. Січинського, Й. Кишакевича та О. Нижанківського.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/MuzS/2010_5/statti/26-shypajlo.pdf (дата звернення 01.03.2017).