Живописність музики К. Дебюссі та музикальність живопису К. Моне
PDF

Ключові слова

синтез мистецтв, імпресіонізм, музична картинність, емоційна єдність інтонацій, співзвучні асоціації

Як цитувати

ShulikаA. (2017). Живописність музики К. Дебюссі та музикальність живопису К. Моне. Київське музикознавство, (56), 163-173. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/55

Анотація

Досліджено проблему синтезу мистецтв, яка виникла в результаті органічного сполучення живопису і музики. Цей феномен мальовничості музики і музикальності живопису заснований на взаємопроникненні, взаємовпливі і взаємозбагаченні різних видів мистецтв. Автором були розглянуті співзвучні асоціації та розкрито загальні настрої, емоційну єдність в інтонаціях фортепіанних мініатюр К. Дебюссі і художніх полотен К. Моне та О. Ренуара. Художники і композитор однаково зафіксували імпресіоністичні швидкоплинні враження дійсності в спільності образно-звукових характеристик, поетичної программності, музичної картинності і різноманітному колориті.

PDF

Посилання

1. Алексеев А. История фортепианного искусства. М.: Музыка, 1982. Ч. III. 286 с.
2. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. М.- Л: Искусство,1949. Т. 2. С. 366–368.
3. Андреев Л. Г. Импрессионизм. М.: Гелеос, 1980. 320 с.
4. Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Беседы. М.: Музыка, 1964. 278 с.
5. Дебюсси и музыка XX века. Сб. статей М.: Музыка, 1983. 246 с.
6. Каратыгин В. Музыканты-импрессионисты. «Речь», 1915. 15 с.
7. Кремлёв Ю. К. Дебюсси. М.: Музыка, 1965. 792 с.
8. Мартынов И. К. Дебюсси. М.: Музыка, 1964. 280 с.
9. Моне К. (из серии «Великие художники»). К.: Комсомольская правда, 2003. 30 с.
10. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 5. М.: Музыка, 1965. 352 с.
11. Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. М.: Республика, 2000. С. 9.
12. Розеншильд К. Молодой Дебюсси и его современники. М.: Музыка, 1963. С. 44–70.
13. Роллан Р. Музыканты прошлого. М.: Музыка, 1908. 272 с.
14. Петкова С. М. Справочник по мировой культуре и искусству. Ростов-на-Дону: Фе-никс, 2005. С. 404–407.
15. Смирнов В. К. Дебюсси. М.: Музыка, 1974. 288 с.
16. Хейнрих К. К. Моне. 1840-1926. М.: Музыка, 2001. С. 55.
17. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М.: Музыка, 1974. 288 с.
18. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М.: Музыка, 1970. 576 с.