Опера Джан Карло Менотті «Мартінова брехня»: параметри жанрової моделі
PDF

Ключові слова

Джан Карло Менотті, театр, опера, психологічна опера, «Мартінова брехня»

Як цитувати

Zhuravkova, Y. (2017). Опера Джан Карло Менотті «Мартінова брехня»: параметри жанрової моделі. Київське музикознавство, (56), 211-223. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/61

Анотація

Статтю присвячено маловідомій одноактній опері італо-американського композитора ХХ ст. Джан Карло Менотті «Мартінова брехня». Твір розглядається з метою визначення ключових параметрів жанру даної опери. Шляхом аналізу тексту та контексту – партитури опери, лібрето, біографічних матеріалів, рецензій на прем’єру тощо – у статті доводиться правомірність визначення жанру опери «Мартінова брехня» як психологічної опери.

PDF

Посилання

1. Губаренко М. Современная музыкально-психологическая драма: о некоторых тенденциях развития жанра. М. : МГК им. П. Чайковского, 1971. С. 10.
2. Перейма О. Італійська опера ХХ століття: основні тенденції і напрямки розвитку : дис. канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» /Львівська держ. музична академія ім. М. В. Лисенка. Львів, 2007. 280 с.
3. Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение: записки режиссера. М. : Советский композитор, 1980. С. 169.
4. Черкашина-Губаренко М. Опера XX століття : Нариси. К. : 1981. 208 с.
5. Черкашина-Губаренко М. Размышления о феномене оперы // Музыкальная академия. 1995. № 1.
6. Baro G. A Boy Befriends A Heretic // The New York Times. June 14, 1964.
7. Baro G. Opera By Menotti Bows In England: Premiere of 'Martin's Lie' Sung in Bristol Cathedral // The New York Times. June 5, 1964.
8. Butterworth N. Dictionary of American Classical Composers. Second edition. Routledge, New York and London, 2005. 547 p.
9. Cairns David. Menotti’s lie // The Spectator. June 12, 1964. P. 18.
10. Henahan D. The Problems of «Goya» And The Problem of Menotti. The NewYork-Times. 30.11.1986.
11. Hixon D. L. Gian Carlo Menotti: a bio-bibliografy. Greenwood, 2000. 360 p.
12. Klein H. TV: New Menotti Opera; «Martin's Lie» Given Belated U.S. Premiere by C.B.S. Meant for Church Groups // The New York Times, May 31, 1965.
13. Parkin S. Menotti Gian Carlo. URL: biography.yourdictionary.com/gian-carlo-menotti (дата звернення: 22.02.2016).