Учні Ф. Ліста в концертній панорамі Києва 70-х років XIX століття (на матеріалі періодики)
PDF

Ключові слова

фортепіанна школа Ф. Ліста, київська періодика, концертне життя Києва, педагогіка, виконавський стиль

Як цитувати

Zagladko, A. (2017). Учні Ф. Ліста в концертній панорамі Києва 70-х років XIX століття (на матеріалі періодики). Київське музикознавство, (56), 231-240. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/63

Анотація

У статті розглянуто концертні виступи учнів Ф. Ліста, представників західноєвропейського піанізму, в контексті культурного життя Києва. На матеріалі періодики того часу досліджено риси виконавського стилю та особливості інтерпретації К. Таузіга, Л. Карер, Ю. Венявського, Г. фон Бюлова. Проаналізовано головні аспекти педагогіки Ф. Ліста. Дослідження дозволяє простежити взаємодію виконавських традицій і суттєво доповнити аспекти краєзнавства України.

PDF

Посилання

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. В 3-х ч. М. : Музыка, 1988. Часть 1 и 2. 415 с.
2. Будяковский А. Пианистическая деятельность Ф. Листа. Ленинград : Музыка, 1986. 87 с.
3. Вольская Л. Лист в Украине: хронология и география. URL: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pvmp/2009_24/Section%202/Volskaya.htm (дата звернення: 02.03.2017).
4. Зільберман Ю. Київське музичне училище. Нарис діяльності. 1868–1924 роки. Київ : Типографія «Клякса», 2012. 480 c.
5. Зильберман Ю., Смилянская Ю. Киевская симфония Владимира Горовица. Книга 1. Киев, 2002. 411 с.
6. Зинькевич Е. Концерт и парк на крутояре… Киев музыкальный XIX – начала XX ст. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2003. 316 с.
7. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва XIX сторіччя. Тернопіль : АСТОН, 2006. 607 с.
8. Киевлянин. 1870. №41 (4.04). С. 2.
9. Киевлянин. 1872. №56 (11.05). С. 2.
10. Киевлянин.1872. №60 (20.05). С. 2–3.
11. Киевлянин. 1874. №13 (29.01). С. 3.
12. Киевлянин. 1874. №40 (4.04). С. 1.
13. Київська фортепіанна школа. Імена та часи. Колективна монографія / [Автори-упорядники Т. О. Рощина та О. В. Ринденко]. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. 630 с.
14. Кияновська Л. О. Сприйняття творчості Ференца Ліста у Львові // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. 2011. №4 (13). С. 3–9.
15. Курковський Г. В. В. Пухальський та Г. М. Беклемішев // Питання фортепіанного виконавства. Збірка статей. Київ : «Музична Україна», 1983. С. 25–70.
16. Мильштейн Я. Лист. Т.2 / изд. 2-е, расшир. и доп. М. : Музыка, 1971. 599 с.
17. Надор Т. Если бы Лист вел дневник. Будапешт : Корвина, 1988. 350 с.
18. Чайковский П. И. Первый концерт РМО. – Г-жа Лаура Карер. – 8-я симфония Бетховена. – Итальянская опера. – Г-жа Патти // Музыкально-критические статьи. М. : Музгиз, 1953. С. 31–34.
19. Шамаєва К. І. Музична освіта в Україні у першій половині XIX ст. К., 1996. 110 с.