Між наративом та імперативом – специфіка львівської музичної публіцистики періоду фашистської окупації
PDF

Ключові слова

«Львівські вісті», «Наші дні», імперативний стиль викладу, наративний стиль викладу, німецька окупація Східної Галичини

Як цитувати

Fisher, T. (2017). Між наративом та імперативом – специфіка львівської музичної публіцистики періоду фашистської окупації. Київське музикознавство, (56), 260-267. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/66

Анотація

Після встановлення німецького окупаційного режиму (1941–1944 рр.) у Східній Галичині до локальної преси продовжили писати авторитетні критики зі сформованим індивідуальним стилем: В. Барвінський, В. Витвицький, Б. Кудрик, З. Лисько, С. Людкевич. Проте після заборони музичної критики у 1936 р., вона набуває наративного характеру, а її завдання зводиться до інформування та спонукання до вибору ідеологічно виправданих мистецьких еталонів. Відбувається зміщення акценту з основних функцій критики на допоміжні, що неминуче призводить до розуміння публіцистики як безапеляційної істини, наказу, закону. В описових статтях рецензенти здебільшого послуговуються двома стилями викладу: паратактичним та гіпотактичним.

PDF

Посилання

1. Барвінський В. Декілька думок про наше музичне життя // Новий час. 1933. 16 квітня. Ч. 186. С. 12.
2. Витвицький В. «З питань музичної критики» // Українські вісті. 1947. Ч. 73, 15 жовтня.
3. Коваленко М. Цілі і методи німецької імперіалістичної політики на окупованих теренах // Сучасність. Мюнхен, 1978. Ч. 2. С. 156.
4. Кудрик Б. Прогулянка в царство класицизму // Львівські вісті. 1942. № 222. 1 жовтня.
5. Культурне життя в Україні: Західні землі (Документи і матеріали). К. : Наукова думка, 1995. Т. 1 : 1935–1953. С. 59–62.
6. Мельник Л. Музична журналістика: теорія, історія, стратегії. На прикладах із щоденної преси Львова від початків до сьогодення : монографія. Львів : ЗУКЦ, 2013. 383 с.
7. Тарнавський О. Літературний Львів 1939–1944. Спомини. Львів : Просвіта, 1995. С. 123.