Концерт для альта і камерного оркестру В. Бібіка op. 53: аспекти авторського відтворення "образу" інструмента
PDF

Ключові слова

Концерт (концертність), концертний стиль, альтовий концерт, «образ» альта, альтові інтерпретації концертного жанру, музична мова та форма Концерту В. Бібіка

Як цитувати

Kosenko, H. (2017). Концерт для альта і камерного оркестру В. Бібіка op. 53: аспекти авторського відтворення "образу" інструмента. Київське музикознавство, (56), 283-293. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/70

Анотація

Статтю присвячено розгляду Концерту для альта і камерного оркестру op. 53 В. Бібіка з точки зору відтворення у ньому «образа» цього інструмента у відповідній жанровій інтерпретації. Вперше запропоновано цілісний аналіз Альтового концерту В. Бібіка як твору, який містить різноманітні стилістичні витоки як у плані трактовки жанрової основи композиції, так і у відтворенні ресурсів альта.

PDF

Посилання

1. Асафьев Б. Книга о Стравинском. Л.: Музыка, 1977. С. 218–220.
2. Біла К. С. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба): автореф. дис. … канд. мист-ва: 17.00.03. Київ, 2011. 20 с.
3. Гаврилець Д. Г. Європейський альтовий концерт: генезис, еволюція, жанрові моделі : автореф. дис. … канд. мист-ва: 17.00.03/ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2012. 16 с.
4. Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века. Очерки. Л.: Сов. Композитор, 1990. 287 с.
5. Лобанова М. Западноевропейская музыка барокко: проблема эстетики и поэтики. М.: Музыка. 1994. 345 с.
6. Мінкін Л. Щодо діалогічної природи жанру концерту (на прикладі Першо-го та Третього фортепіанних концертів Р. Щедріна)//Українське музикознавство: наук.-метод. зб./[ред. О. В. Торба]. К.: Музична Україна, 1987. Вип. 22. С. 77–83.
7. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 319 с.