Джазовий стандарт: особливості структури
PDF (Русский)

Ключові слова

джазовий стандарт, джазові форми, джазова композиція, 12-тактовий блюз, пісенна форма

Як цитувати

Markov, Y. (2019). Джазовий стандарт: особливості структури. Київське музикознавство, (58), 3-19. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.01

Анотація

Статтю присвячено специфіці структури джазового стандарту. Оскільки вивчення джазових форм і розуміння історичних процесів їх становлення є одним із ключових завдань початкового етапу джазової освіти виконавця, очевидна актуальність звернення до досить стислого викладення теоретичних відомостей, надання історично обумовлених особливостей затвердження основних джазових форм, ілюстрації історико-теоретичних позицій нотними прикладами. Ця статтю покликано заповнити деякі, досі не розкриті у вітчизняній джазології теми та області знань, адже до цього часу ключовим джерелом для дослідження широкого кола історико-теоретичних аспектів джазу є відома праця У. Сарджента. У комплексному викладенні теоретичного та практичного матеріалу, необхідного в роботі студента, що є підказаним багаторічним викладацьким досвідом автора статті, полягає наукова новизна. Мета і завдання – надати в комплексі (як історико-теоретичні дані, так і практичні музичні приклади) аналіз специфіки структури джазового стандарту, заснованого на двох різновидах: 12-тактовому блюзі (blues) і пісенній формі (rhythm changes), для чого охарактеризовано кожен із різновидів, розглянуто шляхи їх історичного формування, наведено нотні уривки, а також приклади відомих стандартів із книги В. Симоненка «Мелодії джазу». Методикою дослідження є комплекс принципів і підходів історико-теоретичного аналізу, що застосовуються в дослідженні різних аспектів джазової музики, при якому джазовий стандарт розглядається як сформована і усталена структура, що виникла в результаті розвитку джазу і впливу на нього різних культурних чинників (У. Сарджент, Д. Колліер, В. Конен, В. Симоненко та ін.).

Результати й висновки. Розглянувши процес експериментів і, в результаті, відточування тих джазових форм, які закріпилися в основі джазового стандарту, ми можемо підсумувати: імпровізаційність як одна з сутнісних характеристик вільного й індивідуалізованого джазового мислення, що дозволяє проявити не скуті жодними рамками фантазію, музичну винахідливість, виконавську й композиторську віртуозність, поєднується з чіткими закономірностями, які є певною базою, визнаною джазовими музикантами всього світового простору. Джазовий стандарт, заснований на універсальних, апробованих часом формах, встановив своєрідні норми музичної мови джазу, актуальні й дотепер. Його основу складають два різновиди джазових форм – 12-тактовий блюз (blues) і пісенна форма (rhythm changes); розуміння музичної специфіки цих структур – одна з основ як історико-теоретичної, так і практичної складових майстерності сучасного джазового музиканта. Адже світ джазу сьогодення, при всій увазі до національних особливостей різних музичних культур, становить єдиний, не скутий жодними обмеженнями чи перешкодами культурний простір.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.01
PDF (Русский)

Посилання

1. Коллиер Д. Становление джаза : популярный исторический очерк / пер. с англ., предисл. и общ. ред. А. Матвеева. Москва : Радуга, 1984. 392 с.
2. Конен В. Пути американской музыки : 2-е изд., перераб. Москва : Советский композитор, 1977. 445 с.
3. Марков Е. Практика джазового басового аккомпанемента : рукопись. Киев, 1989. 200 с.
4. Сарджент У. Джаз : Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / пер. с англ. ; общ. ред. и коммент. В. Ю. Озерова; вступ. ст. В. А. Ерохина. Москва : Музыка, 1987. 296 с.
5. Симоненко В. Мелодии джаза : антология : 4-е изд., перераб. и доп. Киев : Музична Україна, 1984. 317 с.

References
1. Collier, D. (1984). The formation of jazz: a popular historical essay. A. Matveyev (Ed., Trans.). Moscow: Raduga [in Russian].
2. Konen, V. (1977). Paths of American music. Moscow: Sovetskij kompozitor [in Russian].
3. Markov, Y. (1989). Practice of jazz bass accompaniment: manuscript. Kyiv [in Russian].
4. Sargent, W. (1987). Jazz: Genesis. Musical language. Aesthetics. V. Ozerov, V. Erokhin (Eds.). Moscow: Muzyka [in Russian].
5. Simonenko, V. (1984). Melodies of Jazz. Anthology. Kyiv: Muzichna Ukraina [in Russian].