Творча діяльність Х’юберта Перрі в контексті англійської музичної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст.
PDF

Ключові слова

Х’юберт Перрі, англійська музична культура, національна композиторська школа, художньо-культурний контекст

Як цитувати

Petrova, O. (2019). Творча діяльність Х’юберта Перрі в контексті англійської музичної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київське музикознавство, (58), 91-102. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.08

Анотація

Статтю присвячено розгляду творчої постаті видатного діяча англійської музичної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Х’юберта Перрі, що стояв біля витоків епохи нового національного музичного відродження. У роботі виявлено різні грані творчої особистості митця – просвітника, науковця, викладача, композитора; доведено, що його творча діяльність мала колосальний вплив на процеси формування національної композиторської школи. Виявлено пріоритетні жанрові сфери творчості Перрі, роль національних музичних традицій у ній; дано характеристику обраних творів композитора; наведено важливі свідчення британських музикознавців щодо різних аспектів творчості та особистості митця.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.08
PDF

Посилання

1. Ковнацкая Л. Английская музыка ХХ века. Истоки и этапы развития. Москва : Сов. композитор, 1986. 213 с.
2. Allis M. J. Parry’s Creative Process. Surrey : Ashgate, 2003. 262 p.
3. Burton A. Hubert Parry Biography (BBC). URL: https://www.bbc.co.uk/music/artists/ e58a0544-2b32-47b2-955c-fa51887ec6c7 (access date: 23.05.2019).
4. Dibble J. C. Hubert H. Parry. His Life and Music. New York ; London : Oxford University Press, 1992. 531 p.
5. Eatock C. The Crystal Palace Concerts : Canon Formation and the English Musical Renaissance // 19th Century Music. 2010. Vol. 34. No. 1. P. 87–105.
6. Fuller-Maitland J. A. Hubert Parry // The musical quarterly. 1919. Vol. V. No 3. P. 299–307.
7. Howells H. Hubert Parry // Music and Letters. 1969. Vol. 50. No 2. P. 223–229.
8. Legge R. H. Charles Hubert Hastings Parry // The Musical Times. 1 November 1918. P. 489–491.
9. Manning D. Vaughan Williams on Music. London : Oxford University Press, 2007. 456 p.
10. Morris R. O. Hubert Parry // Music and Letters. 1920. Vol. 1. No 2. P. 94–103.
11. Slonimsky N., Kuhn L. Baker’s Biographical Dictionary of Musicians. Vol. 4. New York : Schirmer Reference, 2001. 4500 p.

1. Kovnatskaya, L. (1989). English music of the twentieth century. The origins and the stages of development. Moscow: Sovetskiy kompozitor [in Russian].
2. Allis, M. (2003). Parry’s Creative Process. Surrey: Ashgate [in English].
3. Burton, A. (n.d.). Hubert Parry Biography (BBC). [online]. Available at: https://www.bbc.co.uk/music/artists/e58a0544-2b32-47b2-955c-fa51887ec6c7 [Accessed 23 May 2019] [in English].
4. Dibble, J. (1992). Hubert H. Parry. His Life and Music. New York; London: Oxford University Press [in English].
5. Eatock, C. (2010). The Crystal Palace Concerts: Canon Formation and the English Musical Renaissance. 19th Century Music, 34, No 1, pp. 87–105 [in English].
6. Fuller-Maitland, J. (1919). Hubert Parry. The musical quarterly, 5, No 3, pp. 299–307 [in English].
7. Howells, H. (1969). Hubert Parry. Music and Letters, 50, No 2, pp. 223–229 [in English].
8. Legge, R. (1918). Charles Hubert Hastings Parry. The Musical Times, 1 November, pp. 489–491 [in English].
9. Manning, D. (2007). Vaughan Williams on Music. London: Oxford University Press [in English].
10. Morris, R. (1920). Hubert Parry. Music and Letters, 1, No 2, pp. 94–103 [in English].
11. Slonimsky, N., Kuhn, L. (2001). Baker’s Biographical Dictionary of Musicians. Vol. 4. New York: Schirmer Reference [in English].