Формування структурних особливостей музичних фестивалів у Західній Європі: історичний аспект
PDF

Ключові слова

фестиваль, музичний фестиваль, структура, тематика

Як цитувати

Shpyg, Y. (2019). Формування структурних особливостей музичних фестивалів у Західній Європі: історичний аспект. Київське музикознавство, (58), 196-207. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.15

Анотація

Актуальність теми. Фестиваль є одним із показових явищ сучасної культури. Звернення до його аналізу дозволяє зрозуміти основні напрямки розвитку сучасного соціуму. Методологія дослідження об’єднує в собі історичний і системний методи аналізу матеріалу. Наукова новизна статті полягає у визначенні характерних для фестивалів структурних особливостей (присвята певній темі та часова періодичність). Висновки. Увібравши весь історичний досвід проведення фестивалів, XX ст. презентує величезне різноманіття музичних фестивальних заходів, безмежний вибір тем і гнучку періодичність.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.15
PDF

Посилання

1. Зуєв С. Фестиваль як специфічний жанр мистецької комунікації // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 81. Київ, 2009. С. 88 94.
2. Меньшиков A. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01. Москва, 2004. 253 с.
3. Николаева П. Семиотика фестиваля как формы праздничной культуры : дис. … канд. культурологии : 24.00.01. Краснодар, 2010. 229 с.
4. Широкова О. Музыкальный фестиваль в диалоге культур : дис. … канд. культурологии : 24.00.01. Санкт-Петербург, 2013. 171 с.
5. Gibbon E. The History of the Decline and Falls of the Roman Empire. Vol. 2. London, 1827. URL: https://bit.ly/2IHJx1T (last accessed: 21.06.2018).
6. Lang A. The selected works of Andrew Lang. URL: https://bit.ly/2A5YRjA (last accessed: 22.06.2018).
7. Mathiesen T. J. Pythian Games // Grove music online. URL: https://doi.org/10.1093/gmo/ 9781561592630.article.22605 (last accessed: 21.06.2018).
8. Stoll D. G. Music Festivals of Europe. London, 1938. 307 p.
9. Strong R. Art and Power : Renaissance Festivals, 1450 1650. Woodbridge, 1984. 227 p.
10. Teviotdale E. C. Pui // Grove music online. URL: https://doi.org/10.1093/gmo/ 9781561592630.article.22580 (last accessed: 21.06.2018).
11. Young P. M., Bowles E. A., McGuire Ch. E., Wilson J. Festival // Grove music online. URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.49527 (last accessed: 21.06.2018).

1. Zuеv, S. (2009). Festival as specific genre of art communication. Naukovyy visnyk Natsionalnoyi muzychnoyi akademiyi Ukrayiny im. P. I. Chaykovskoho, 81, pp. 88 91 [in Ukrainian].
2. Menshikov, A. (2004). Festival as a sociocultural phenomenon of the modern theatrical process. PhD thesis. Moscow [in Russian].
3. Nikolaeva, P. (2010). Semiotic of festival as form of holiday culture. PhD thesis. Krasnodar [in Russian].
4. Shirokova, O. (2013). Music festival in dialogue of cultures. PhD thesis. S.-Petersburg [in Russian].
5. Gibbon, E. (1827). The History of the Decline and Falls of the Roman Empire. Vol. 2. London [online]. Available at: https://bit.ly/2IHJx1T [Accessed 21 June 2018] [in English].
6. Lang, A. The selected works of Andrew Lang [online]. Available at: https://bit.ly/2A5YRjA [Accessed 22 June 2018] [in English].
7. Mathiesen, T. J. Pythian Games. In: Grove Music Online [online]. Available at: https://doi.org/ 10.1093/gmo/9781561592630.article.22605 [Accessed 21 June 2018] [in English].
8. Stoll, D. (1938). Music Festivals of Europe. London [in English].
9. Strong, R. (1984). Art and Power: Renaissance Festivals, 1450 1650. Woodbridge [in English].
10. Teviotdale, E. Pui. In: Grove Music Online [online]. Available at: https://doi.org/10.1093/ gmo/9781561592630.article.22580 [Accessed 21 June 2018] [in English].
11. Young, P.; Bowles, E.; McGuire, Ch.; Wilson, J. Festival. In: Grove Music Online [online]. Available at: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.49527 [Accessed 21 June 2018] [in English].