Джазовий саксофоніст у сучасному музичному просторі: три творчі портрети
PDF (Русский)

Ключові слова

джазовий саксофоніст сучасності, стильовий універсалізм, творче кредо музиканта, сучасне саксофонове виконавство, авангардизм Дж. Зорна, опора на традиції Б. Марсаліса, синтетичність мислення Дж. Редмана

Як цитувати

Rukomoinikov, O. (2019). Джазовий саксофоніст у сучасному музичному просторі: три творчі портрети. Київське музикознавство, (58), 207-227. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.16

Анотація

У центрі уваги статті – розгляд деяких результатів творчих пошуків трьох яскравих американських джазових саксофоністів сучасності, що спрямовані на розкриття власного потенціалу, на експерименти, пов’язані із поєднанням музичних стилів і напрямків, на індивідуальність втілення різних традицій і власних новаторських інтенцій. Мета й завдання статті – сформулювати деякі характеристики джазового саксофоніста сучасності; продемонструвати специфіку їх практичного прояву в творчих долях трьох джазових саксофоністів, що представляють індивідуалізовані шляхи самореалізації і презентують хронологічно різні культурні процеси (орієнтація на авангардизм Дж. Зорна – опора на традиції Б. Марсаліса – синтетичність мислення Дж. Редмана); надати три творчі портрети яскравих особистостей, обдарованих різноманітними талантами, навести деякі висловлювання, які виражають творче кредо кожного з них. Методологією дослідження є комплекс принципів і підходів, пов’язаних із вивченням сучасного саксофонного виконавства (Є. Шиманець, А. Понькіна, М. Беговатова та ін.), дослідженням джазу як частини культурного простору XX – початку XXI ст. (П. Корнєв, Ф. Шак, К. Мошков, О. Кан та ін.). Висновки. Творчість джазового саксофоніста сучасності пов’язана з поняттям стильового універсалізму, який передбачає відкритість новому, знання традицій, розуміння сучасності, творчу інтуїцію, відчуття часу, майстерність, пошук свого шляху і власного стилю. Три творчі особистості, представлені в статті: авангардист і експериментатор Джон Зорн, який вийшов з епохи новаторства, зухвалого зламу, перегляду старих уявлень; зрощений традиціями Брендфорд Марсаліс, який знайшов власний неповторний стиль у джазі, та яскравий віртуоз Джошуа Редман, що перебуває в гнучких мікстах музичних напрямків – вкрай різні. Їх об’єднує відданість інструментові, постійне зростання майстерності з пошуками нових звучань, прагнення перебувати в джазі, вбираючи інші стильові «світи». Їхні творчі настанови сходяться там, де є свобода музичної думки, не скутої ніякими ззовні нав’язаними законами.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.16
PDF (Русский)

Посилання

1. Беговатова М. А. Современное исполнительство на саксофоне в аспекте расширения звуковых возможностей инструмента : автореф. дисс. … кандидата искусствоведения : 17.00.02. Казань, 2012. 26 с. URL: dslib.net/muz-iskusstvo/sovremennoe-ispolnitelstvo-na-saksofone-v-aspekte-rasshirenija-zvukovyh.html (дата обращения: 20.02.2019).
2. Брэнфорд Марсалис о «проблемах» современного джаза : Из интервью еженедельнику Seattle Weekly (14 сентября 2011 г.) // LiveJournal. URL: https://kcin-kcin.livejournal.com/178754.html (дата обращения: 20.02.2019).
3. Волков К. Брэнфорд Марсалис: из «молодых львов» в вожаки стаи // Джаз.Ру : журнал. № 8, 2009. URL: https://www.jazz.ru/mag/425/branford.htm (дата обращения: 20.02.2019).
4. Джошуа Редман (Joshua Redman) // Уроки игры на саксофоне : интернет-ресурс. URL: http://www.ritter-sax.ru/joshua-redman/ (дата обращения: 20.02.2019).
5. Дурново Г. Два интервью с хэдлайнерами фестиваля «Триумф джаза»: говорят Джошуа Редман и Вёрджил Донати // Джаз.Ру : интернет-журнал. 18.02.2011. URL: https://www.jazz.ru/2011/02/18/triumph-two-interviews/ (дата обращения: 21.02.2019).
6. Иванов В. Д. Основы индивидуальной техники саксофониста. Москва : Музыка, 1993. 54 с.
7. Кабанов П. Брэнфорд Марсалис: «Музыку не надо изобретать, её нужно открывать» // Облгазета.Ru. № 151 от 22 августа 2018. URL: https://www.oblgazeta.ru/culture/music/39480 (дата обращения: 21.02.2019).
8. Кан А., Семеляк М., Сапрыкин Ю., Ухов Д. Идентификация Зорна // «Афиша». Апрель, 2004. URL: https://daily.afisha.ru/archive/volna/archive/zorn_john/ (дата обращения: 21.02.2019).
9. Козлов Алексей // Сноб : веб-сайт. URL: https://snob.ru/profile/5266 (дата обращения: 21.02.2019).
10. Корнев П. К. Джаз в культурном пространстве XX века : автореф. дисс. … канд. культурологии : 24.00.01. Санкт-Петербург, 2009. URL: http://cheloveknauka.com/dzhaz-v-kulturnom-prostranstve-xx-veka#ixzz5V2msAsy2 (дата обращения: 21.02.2019).
11. Крупей М. Саксофон в контексті розвитку музичного виконавства // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 26 : Музичне виконавство. Кн. 9. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2003. С. 269–284.
12. Махлина С. Семиотика культуры и искусства : словарь-сравочник : в 2 кн. 2-е изд., расшир. и испр. Кн. 1. Санкт-Петербург : Композитор-СПб, 2003. 264 с.
13. Мошков К. Джон Зорн и его Tzadik // Полный джаз : Все о джазе по-русски : еженедельная сетевая версия журнала «Джаз.Ру», № 18, 2006 г. URL: http://www.jazz.ru/mag/350/interview.htmЗ (дата обращения: 21.02.2019).
14. Мошков К. Индустрия джаза в Америке. Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2008. 512 с. (Мир культуры, истории и философии).
15. Музыкальные жанры [Электронный ресурс] : справочник. URL: http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1002179/Muzykalnye_zhanry.html (дата обращения: 21.02.2019).
16. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / под ред. В. С. Стёпина. Москва : Мысль, 2001. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy (дата обращения: 21.02.2019).
17. Понькина А. М. Соната для саксофона: основные периоды эволюции жанра // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по матер. LIII Междунар. науч.-практ. конф. № 10(53). Новосибирск : СибАК, 2015. URL: https://sibac.info/conf/philolog/liii/43047 (дата обращения: 21.02.2019).
18. Челпанова П. Брэнфорд Марсалис : биография // Люди : веб-сайт. URL: http://www.peoples.ru/art/music/jazz/branford_marsalis/ (дата обращения: 21.02.2019).
19. Шак Ф. Джаз как социокультурный феномен (на примере американской музыки второй половины XX века) : автореф. дисс. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. Ростов-на Дону, 2008. 20 с. URL: http://cheloveknauka.com/dzhaz-kak-sotsiokulturnyy-fenomen#ixzz3GIfsY (дата обращения: 21.02.2019).
20. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. Вып. 80. Москва : ГМПИ им. Гнесиных, 1985. С. 22–38.
21. Шиманец Е. С. Саксофон в музыкальном искусстве ХХ века // Культура: открытый формат. Минск, 2013. С. 24–36.
22. Элькин С. Чикагский симфонический центр представляет... : Концерты 16–21 октября 2015 г. Минск-Чикаго // Блог Сергея Элькина. URL: http://sergeyelkin.blogspot.com/2015/10/16-21-2015.html (дата обращения: 21.02.2019).
23. Юдин А. Хэдлайнер Alfa Jazz Fest Брэнфорд Марсалис о Боге, математике, Стинге и великих музыкантах // Українська правда. Культура. 4 липня 2016. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2016/07/4/214576/ (дата обращения: 21.02.2019).
24. John Zorn Tzadik : website. URL: http://www.tzadik.com/ (access date: 21.02.2019).
25. Joshua Redman // Last.fm : интернет-ресурс. URL: https://www.last.fm/ru/music/ Joshua+Redman (дата обращения: 21.02.2019).
26. Joshua Redman (Joshua Redman Quartet, Joshua Redman Quintet and etc.) // Форум www.neformat.com.ua. Music.Jazz/Blues. URL: https://www.neformat.com.ua/forum/ jazz-blues/60314-joshua-redman-joshua-redman-quartet-joshua-redman-quintet-and-etc.html (дата обращения: 21.02.2019).
27. Zorn John // @music : веб-сайт. URL: http://music.com.ua/dossier/artists/584/ (дата обращения: 21.02.2019).

1. Begovatova, M. (2012). Modern performance on the saxophone in the aspect of expanding the sound capabilities of the instrument. Extended abstract of PhD thesis. Kazan. Available at: dslib.net/muz-iskusstvo/sovremennoe-ispolnitelstvo-na-saksofone-v-aspekte-rasshirenija-zvukovyh.html [Accessed 20 February 2019] [in Russian].
2. LiveJournal, (2011). Branford Marsalis on the “problems” of modern jazz: an interview with the Seattle Weekly (September 14, 2011). [online] Available at: https://kcin-kcin.livejournal.com/178754.html [Accessed 20 February 2019] [in Russian].
3. Volkov, K. (2009). Branford Marsalis: from the “young lions” to the leaders of the pack. Dzhaz.Ru, [online] 8. Available at: https://www.jazz.ru/mag/425/branford.htm [Accessed 20 February 2019] [in Russian].
4. Uroki igry na saksofone, (n.d.). Joshua Redman. [online] Available at: http://www.ritter-sax.ru/joshua-redman/ [Accessed 20 February 2019] [in Russian].
5. Durnovo, G. (2011). Two interviews with the headliners of the festival “The Triumph of Jazz”: say Joshua Redman and Virgil Donati. Dzhaz.Ru, [online] 18.02.2011. Available at: https://www.jazz.ru/2011/02/18/triumph-two-interviews/ [Accessed 20 February 2019] [in Russian].
6. Ivanov, V. (1993). Basics of individual saxophonist technique. Moscow: Muzyka [in Russian].
7. Kabanov, P. (2018). Branford Marsalis: “You don’t need to invent music, you have to open it”. Oblgazeta.Ru, [online] 151. Available at: https://www.oblgazeta.ru/culture/ music/39480 [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
8. Kan, A., Semelyak, M., Saprykin, Y., Ukhov, D. (2004). Identification of Zorn. Afisha, [online] April 2004. Available at: http://rock.samaratoday.ru/articles/z01-05.asp [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
9. Snob, (n.d.). Kozlov Aleksey. [online] Available at: https://snob.ru/profile/5266 [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
10. Kornev, P. (2009). Jazz in the cultural space of the XX century. Extended abstract of PhD thesis. Saint Petersburg, [online] Available at: http://cheloveknauka.com/dzhaz-v-kulturnom-prostranstve-xx-veka#ixzz5V2msAsy2 [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
11. Krupey, M. (2003). Saxophone in the context of the development of musical performances. Naukovyi visnyk NMAU im. P .I. Chaikovskoho, 26, Vol. 9, pp. 269–284 [in Ukrainian].
12. Makhlina, S. (2003). Semiotics of Culture and Art: Reference dictionary. Vol. 1. Saint Petersburg: Compozitor-SPb [in Russian].
13. Moshkov, K. (2006). John Zorn and his Tzadik. Dzhaz.Ru, [online] 18. Available at: http://www.jazz.ru/mag/350/interview.htmЗ [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
14. Moshkov, K. (2008). Jazz Industry in America. Saint Petersburg: Lan; Planeta muzyki [in Russian].
15. e-reading.mobi, (n.d.). Music genres. Directory. [online] Available at: http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1002179/Muzykalnye_zhanry.html [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
16. Stiopin, V. (Ed.) (2001). New philosophical encyclopedia. Мoscow: Mysl [online] Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
17. Ponkina, A. (2015). Sonata for saxophone: the main periods of genre evolution. In: In the world of science and art: issues of philology, art history and cultural studies. [online] 10(53). Novosibirsk: SibAK. Available at: https://sibac.info/conf/philolog/liii/43047 [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
18. Chelpanova, P. (n.d.). Branford Marsalis: biography. [online] Peoples.ru. Available at: http://www.peoples.ru/art/music/jazz/branford_marsalis/ [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
19. Shak, F. (2008). Jazz as a sociocultural phenomenon (on the example of American music of the second half of the 20th century. Extended abstract of PhD thesis. Rostov-on-Don [in Russian].
20. Shaposhnikova, M. (1985). To the problem of the formation of the national school of playing the saxophone. Aktualnye voprosy teorii i praktiki ispolnitelstva na duhovyh instrumentah, 80, pp. 22–38 [in Russian].
21. Shimanets, E. (2013). Saxophone in the musical art of the twentieth century. Kultura: otkrytyi format, pp. 24–36 [in Russian].
22. Elkin, S. (2015). The Chicago Symphony Center presents...: Concerts October 16–21, 2015. Minsk–Chicago. [online] Sergey Elkin Blog. Available at: http://sergeyelkin.blogspot.com/2015/10/16-21-2015.html [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
23. Yudin, A. (2016). Headliner of Alfa Jazz Fest Branford Marsalis about God, mathematics, Sting and great musicians. Ukraiinska pravda. Zhittia, [online] 04.07.2016. Available at: https://life.pravda.com.ua/culture/2016/07/4/214576/ [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
24. John Zorn Tzadik. [online] Available at: http://www.tzadik.com/ [Accessed 21 February 2019] [in English].
25. Last.fm, (n.d.). Joshua Redman. [online] Available at: https://www.last.fm/ru/music/ Joshua+Redman [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
26. Forum www.neformat.com.ua. Music.Jazz/Blues, (n.d.). Joshua Redman (Joshua Redman Quartet, Joshua Redman Quintet and etc.). [online] Available at: https://www.neformat.com.ua/forum/jazz-blues/60314-joshua-redman-joshua-redman-quartet-joshua-redman-quintet-and-etc.html [Accessed 21 February 2019] [in Russian].
27. @music, (n.d.). Zorn John. [online] Available at: http://music.com.ua/dossier/artists/584/ [Accessed 21 February 2019] [in Russian].