Графічні знаки в нотних текстах Йоганнеса Брамса
PDF

Ключові слова

графічні знаки, нотний текст, артикуляція, фразування, виконавська інтерпретація

Як цитувати

Startsev, D. (2019). Графічні знаки в нотних текстах Йоганнеса Брамса. Київське музикознавство, (59), 3-14. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.01

Анотація

Актуальність обраної проблеми визначається необхідністю осмислення графічних знаків як способу донесення авторської думки. Мета статті полягає в розкритті ролі цих знаків у комунікації композитора та виконавця.

Методи дослідження базуються на існуючих в науці підходах до графічних знаків. Результатом дослідження є аналіз нотних текстів Й. Брамса з обраних позицій. У висновках зазначається, що графічні знаки утворюють дві групи, які діють на різних рівнях. Також виявлено взаємодії графічних знаків з висотно-ритмічними параметрами нотного тексту.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.01
PDF

Посилання

1. Blagoy, D. (2000). Selected articles about music. Moscow: Humanitarniy centr «MONOLIT» [in Russian].
2. Sokol, A. (2007). Performing remarks, image of the world and musical style. Odessa: Moryak [in Russian].
3. Feinberg, S. (1969). Piano performance like an art. Second edition. Moscow: Muzyka [in Russian].
4. Venable, M. (1913). The interpretation of piano music. Boston: Oliver Ditson Company [in English].