Жанрові складові фортепіанного квартету та їх відображення у виконавських інтерпретаціях (на прикладі Квартету № 1 Еs-dur Людвіґа ван Бетховена)
PDF (Русский)

Ключові слова

фортепіанний квартет, камерний ансамбль, жанр, Л. Бетховен, виконавська інтерпретація

Як цитувати

Kutluieva, D. (2019). Жанрові складові фортепіанного квартету та їх відображення у виконавських інтерпретаціях (на прикладі Квартету № 1 Еs-dur Людвіґа ван Бетховена). Київське музикознавство, (59), 32-42. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.03

Анотація

Актуальність теми запропонованої статті полягає в необхідності наукового вивчення жанрових складових фортепіанного квартету та їх втілення у сучасній виконавській практиці. Мета дослідження пов’язана з потребою у розкритті змістових властивостей жанру фортепіанного квартету та його опанування в наявних виконавських інтерпретаціях. Методами дослідження обрані жанрово-генетичний, що розкриває типологічну сутність фортепіанного квартету, та компаративний, який обумовлений сформульованою темою статті. Результати дослідження. Численні наукові дослідження, присвячені вивченню фортепіанного квартету, розкривають генетичну множинність даного жанру, що стає однією з його родових ознак. До них відносяться: достатня самостійність голосів, що йде від тріо-принципу; мотивна деталізація партій, притаманна струнному квартету; віртуозність у сольних епізодах, характерна для жанру інструментального концерту. Фортепіанний квартет виник 1785 року у творчості В. А. Моцарта та Л. Бетховена. Перший квартет Es-dur WoO 36 Л. Бетховена став одним із чотирьох зразків даного жанру у його творчості. Науковці вбачають у ньому риси скрипкової сонати В. А. Моцарта G-dur 379, а саме схожість композиційного рішення, музичної форми та темпу. Проте фортепіанний квартет Л. Бетховена має інший темброво-фактурний склад, який сприяє синтезу камерно-квартетних та віртуозно-концертних властивостей, що обумовлює різні його розуміння у виконавський практиці. Колектив «Амадеус-квартет» з піаністом К. Ешенбахом трактують названий твір, враховуючи квартетну природу жанру, у вигляді рівноправної взаємодії чотирьох учасників ансамбля. Інший підхід демонструє ансамбль «Соноре», що виконує фортепіанний квартет у підкреслено віртуозній манері, демонструючи сольні можливості учасників колективу.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.03
PDF (Русский)

Посилання

1. Bialy, I. (1989). From the history of the piano trio. Moscow: Muzyka [in Russian].
2. Gaidamovich, T. (1963). Instrumental ensembles. Moscow: Muzgiz [in Russian].
3. Kirillina, L. (2009). Beethoven. Life and creativity. Vol. 2. Moscow: Moskovskaya konservatoriya [in Russian].
4. Povzun, L. (2007). Chamber Ensemble: on the history of the ensemble performance and the formation of chamber and instrumental genres. Odessa: Pechatnyiy dim [in Ukrainian].
5. Pol’skaya, I. (2001). Chamber Ensemble: History, Theory, Aesthetics. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture [in Russian].
6. Samoilova, N. (2011). Piano quartet in Russian music. Extended abstract of PhD thesis. Orenburg [in Russian].
7. Mason, D. (1947). The quartets of Beethoven. Oxford: Oxford University Press [in English].
8. Robertson, A. (1970). Chamber music. London: Penguin Books [in English].
9. Smallman, B. (1994). The Piano Quartet and Quintet: Style, Structure, and Scoring. London: Oxford University Press [in English].