Чинник структурної симетрії та її подолання як особливість китайського симфонізму (на прикладі «Танцю народу Яо» в транскрипції Мао Юаня)
PDF (Русский)

Ключові слова

танець, симфонія, симетрія, символіка, період, форма

Як цитувати

Yunjia, C. (2019). Чинник структурної симетрії та її подолання як особливість китайського симфонізму (на прикладі «Танцю народу Яо» в транскрипції Мао Юаня). Київське музикознавство, (59), 63-74. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.05

Анотація

Актуальність дослідження. На цей момент ми не маємо фундаментального аналізу опусу «Танець народу Яо», незважаючи на те, що він є показовим і значущим прикладом поєднання західної композиторської техніки з філософією та ментальністю китайського народу. Головною метою дослідження є аналіз особливостей гармонії, тематизму, фактури, форми композиції та драматургії твору Мао Юаня. Методологія. Основний метод дослідження – феноменологічний (оскільки «Танець народу Яо» посідає унікальне місце в китайській музиці і сприймається як її феномен). Також нами було використано метод цілісного аналізу (для опису форми та фактури твору), метод історизму (для опису історичного контексту «Танцю народу Яо»), структурний та системний методи. Вони використовуються для встановлення характеру структурної комбінації та системних параметрів жанру увертюри в межах твору.

Результат / Висновки. Аналіз симфонічної увертюри «Танець народу Яо» продемонстрував глибоку взаємодію симфонічного стилю Мао Юаня з піснями й танцями китайського народу. Незважаючи на використання європейських форм і жанрів, їх інтерпретація на ментальному рівні – абсолютно китайська.

По-перше, це виявилося у структурі періодів. Кожен із них має обсяг у вісім тактів і є абсолютно квадратним за своєю внутрішньою логікою. Тому кожна ця тема сприймається як аксіома, яка не потребує розвитку, і можливо, буде лише стверджена за рахунок розширення на рівні оркестрової фактури (що ми бачили в темах A і B).

До того ж, в обох темах Мао Юань створив ідеальні структури симетрії, які випливають з китайської філософії (зокрема, Інь і Ян).

Швидше за все, «Танець народу Яо» є прикладом багаторівневої музичної структури. Перший рівень – це період, що складається з восьмитактів. Другий рівень – це двочастинна та тричастинна форми. Третій рівень – це складна двочастина форма, як структура розділів А, В і С. Четвертий рівень – тричастинна форма, в якій організована композиція і драматургія всієї увертюри.

Значення дослідження. «Танець народу Яо» є зразком китайської академічної музики, що представляє її у всьому світі. В цьому дослідженні ми встановили факт впливу китайської філософії, інструментів, фольклору на європейські жанри та форми.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.05
PDF (Русский)

Посилання

1. Aranovskiy, M. (1979). Symphonic researches. Leningrad: Kompozitor [in Russian].
2. Bonfeld, M. (2003). The analysis of the music forms: the structures of the tonal music. Vol. 1. Moscow: VLADOS [in Russian].
3. Jia Wanning. (2017). Historical analysis of China’s music culture. Kyivske muzykoznavstvo, 55. [online] Kyiv. Avaliable at : http://www.glierinstitute.org/ukr/ digests/055/ [in Ukrainian].
4. Kirillina, L. (2007). Classic style in music from the 18th – early 19th century. Part 2. Moscow: Kompozitor [in Russian].
5. Lо, Shii. (2003). The symphonic genres in the Chinese music culture’s context. Extended abstract of PhD thesis. Moscow [in Russian].
6. Nazajkinskij, I. (1982). The logic of music composition. Moscow: Muzyka [in Russian].
7. Tchulaki, M. (1972). The instruments of the symphonic orchestra. Moscow: Muzyka [in Russian].
8. Chengbei, Xu. (2003). Peking Opera. Chen Gengtao (Trans.). Beijing: China Intercontinental Press [in English].