[1]
Kutluieva, D. 2019. Жанрові складові фортепіанного квартету та їх відображення у виконавських інтерпретаціях (на прикладі Квартету № 1 Еs-dur Людвіґа ван Бетховена). Київське музикознавство. 59 (Груд 2019), 32-42. DOI:https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.03.