[1]
Vasylenko, O. 2019. Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття. Київське музикознавство. 59 (Груд 2019), 87-100. DOI:https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.07.