(1)
Kalisch, V. Наскільки серйозною є ситуація з сучасною «серйозною музикою»?. MKJ 2019, 175-196.