(1)
Startsev, D. Графічні знаки в нотних текстах Йоганнеса Брамса. MKJ 2019, 3-14.