(1)
Vasylenko, O. Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття. MKJ 2019, 87-100.