Startsev, D. (2019). Графічні знаки в нотних текстах Йоганнеса Брамса. Київське музикознавство, (59), 3-14. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.01