Kutluieva, D. (2019). Жанрові складові фортепіанного квартету та їх відображення у виконавських інтерпретаціях (на прикладі Квартету № 1 Еs-dur Людвіґа ван Бетховена). Київське музикознавство, (59), 32-42. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.03