Vasylenko, O. (2019). Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття. Київське музикознавство, (59), 87-100. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.07