ANDRIEIEVA, V. Полтавський театр у період німецької окупації 1941–1945 рр. (джерелознавчий аспект). Київське музикознавство, n. 56, p. 248-260, 30 out. 2017.