VASYLENKO, O. Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття. Київське музикознавство, n. 59, p. 87-100, 9 dez. 2019.