Vasylenko, Oleksiy. 2019. Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття. Київське музикознавство, no 59 (Грудень), 87-100. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.07.