Kutluieva, D. (2019) Жанрові складові фортепіанного квартету та їх відображення у виконавських інтерпретаціях (на прикладі Квартету № 1 Еs-dur Людвіґа ван Бетховена), Київське музикознавство, (59), pp 32-42. doi: 10.33643/kmus.2019.59.03.