Vasylenko, O. (2019) Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття, Київське музикознавство, (59), pp 87-100. doi: 10.33643/kmus.2019.59.07.