[1]
O. Myronenko-Mikheishyna, Зміст явища акценту в сучасній музиці (на матеріалі творів Вітольда Лютославського), MKJ, no 59, pp 14-31, Груд 2019.