[1]
D. Kutluieva, Жанрові складові фортепіанного квартету та їх відображення у виконавських інтерпретаціях (на прикладі Квартету № 1 Еs-dur Людвіґа ван Бетховена), MKJ, no 59, pp 32-42, Груд 2019.