[1]
O. Vasylenko, Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття, MKJ, no 59, pp 87-100, Груд 2019.