Shpyg, Y. Формування структурних особливостей музичних фестивалів у Західній Європі: історичний аспект. Київське музикознавство, no 58, Oct. 2019, pp 196-07, doi:10.33643/kmus.2019.58.15.