Vasylenko, O. Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття. Київське музикознавство, no 59, Dec. 2019, pp 87-00, doi:10.33643/kmus.2019.59.07.