№ 57 (2018): Культурологія та мистецтвознавство: До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра
Культурологія та мистецтвознавство: До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра

ISSN 2617-0302

Черговий випуск збірки продовжує серію публікацій, що є результатом наукових розробок музикознавців України. Статті, вміщені у даному виданні, охоплюють широке коло актуальних проблем української та зарубіжної музичної культури, теорії та історії музики, музичної психології та соціології музики, музичного виконавства та педагогіки. Збірка адресована фахівцям в галузі музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам вищих і середніх навчальних закладів культури і мистецтв.

Весь випуск
Full issue PDF

Теоретичні проблеми мистецтвознавства у дзеркалі культурології

Liudmyla Khotsianovska
3-13
Культура метамодерну (перші десятиліття ХХІ століття) і мистецтво хореографії
PDF
Nataliia Kysla
13-21
Параметри художньої культури на межі класичного, некласичного та постнекласичного образу світу
PDF
Larisa Babushka
22-33
Фестивація культуротворчості в просторі повсякденності
PDF
Marina Savenko
34-44
Взаємозв’язок канону/традицій та сучасного художнього осмислення Богородичного ідеалу в українському живописі
PDF
Olena Martsenkivska
45-59
Жанр балади в музиці Б. Лятошинського (до проблеми традицій та новаторства)
PDF
Iryna Kokhanyk
59-70
«Гравітації» для фортепіано Ганни Гаврилець: поле «тяжіння» індивідуального стилю композитора
PDF
Oksana Garmel
71-88
Про драматургію вокального циклу «Твій образ милий» Едісона Денисова
PDF (Русский)
Tetiana Duhina
89-100
Фуга М. Равеля з фортепіанної сюїти «Гробниця Куперена» як взірець стретної імітації
PDF

Світова та вітчизняна музична культура: стилі, школи, персоналії

Sevindzh Idrisova
101-113
Ментальна мапа: Париж у вербальних текстах М. Глінки
PDF
Inna Timchenko-Byhun
113-136
Ноктюрн М. Глінки для фортепіано або арфи та його культурно-автобіографічні смисли
PDF (Русский)
Hanna Herasymova
136-147
«Все в світі – кружляючий танець…» (Cтихія танцю як міфопоетичний топос Cрібного віку)
PDF (Русский)
Nataliya Tugusheva
147-152
Вірш О. Пушкіна «Я возмужал среди печальных бурь» у двох музичних прочитаннях українських композиторів – Є. Станковича та Ю. Іщенка
PDF
Veronika Pieshkova
153-163
«Altri canti d'amor tenero arciero» з «Восьмої книги» мадригалів Клаудіо Монтеверді: цілісність музичної композиції
PDF
Anton Horodetskyi
163-175
Альтова мініатюра у творчості Ребекки Кларк
PDF
Yuri Zilberman
175-188
«Керований натовп» в опері-ораторії Карла Орфа «Die Bernauerin»
PDF (Русский)

Проблеми музичної освіти та сучасний соціальний контекст

Oleksandr Rozhok
189-201
Принципи сучасного арт-менеджменту у проведенні заходів ІХ Міжнародної Пасхальної асамблеї-2017
PDF
Viktor Bondarchuk
201-211
Д. М. Гнатюк і вітчизняне оперне виконавство (становлення особистості)
PDF
Ripzime Malinovska
211-224
Російські митці у формуванні духового виконавства й педагогіки в Україні у XVII–XVIII ст.
PDF
Ievgen Churikov
225-231
Феномен валторнового виконавства
PDF
Viktoria Nechepurenko
231-243
Ноктюрн ор. 16 І. Я. Падеревського: стильовий та інтерпретаційний аспекти
PDF
Oleksandr Zlotnik
243-253
Інтертекстуальна система «композитор–фольклор»
PDF
Zhou Daping
254-270
Жанрова образність у поетиці фортепіанного мистецтва ХХ століття
PDF (Русский)