№ 56 (2017)
Київське музикознавство

ISSN 2617-0302

Черговий випуск збірки продовжує серію публікацій, що є результатом наукових розробок музикознавців України. Статті, вміщені у даному виданні, охоплюють широке коло актуальних проблем української та зарубіжної музичної культури, теорії та історії музики, музичної психології та соціології музики, музичного виконавства та педагогіки. Збірку адресовано фахівцям в галузі музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам вищих і середніх навчальних закладів культури і мистецтв.

Весь випуск
Full issue PDF

Теоретичні проблеми мистецтвознавства у дзеркалі культурології

Kristina Dyablova
3-12
Змістово-співочі паралелі ініціального та заключного мікроциклів православної служби Преображення Господнього
PDF (Русский)
Daria Doronkina
12-23
Жанрова специфіка антифону у творчості Хільдегарди Бінгенської
PDF (Русский)
Daryna Kharytonova
23-32
Символічний вимір флейтових сонат Йогана Себастіана Баха
PDF
Alyona Kushnіruk
32-41
Жанрова специфіка маршу: проблема класифікації
PDF
Yunjia Cheng
41-52
Жанр «святкової увертюри» в контексті сучасної китайської симфонічної музики
PDF (Русский)
Viktoria Antipova
52-59
Вплив індонезійського гамелану на творчість європейських і американських композиторів XX ст.
PDF (Русский)
Mariam Verdiyan
59-69
П'ята симфонія А. Тертеряна як втілення східного відчуття звуку
PDF (Русский)
Ganna Vovchenko
69-75
Монограма як основний формотворчий принцип у «Криптограмі» О. Щетинського
PDF
Anna Stoyanova
75-84
«Тріада» Святослава Луньова як втілення індивідуально-авторської стильової концепції
PDF
Elmira Dzhabrailovа-Kushnir
84-90
Музичний час в електроакустичному творі «Дві години в резервуарі» на вірші І. Бродського М. Шалигіна
PDF (Русский)
Pavlo Lagunov
90-99
Thema-Motive-Period-Mainsatz: наукові інтерпретації феномену класичної теми
PDF
Maria Petrova
99-110
Варіації Макса Регера на тему Моцарта, ор. 132 для оркестру: специфіка взаємодії «першоджерела» та оригінального тексту (на прикладі теми для варіацій)
PDF

Світова та вітчизняна музична культура: стилі, школи, персоналії

Veronika Pieshkova
111-118
Про втілення поетичного слова в мадригалі К. Монтеверді «Gira il nemico insidioso amore» («Оточив ворог підступний, Любов»)
PDF (Русский)
Yevhen Levkulych
118-127
Діалектика пам’яті та забуття в культурі: історична доля спадщини Сергія Борткевича
PDF
Alina Varshavskaya
128-136
Тринадцять миттєвостей епістолярної спадщини В. С. Косенка
PDF
Olga Zhukova
136-145
Стилістичні особливості романсової творчості В. Косенка на прикладі романсу «Ветер перелётный» ор. 1 № 4
PDF
Diana Skurskaya
145-154
Взаємодія стильових пластів як смислоутворюючий фактор у «Молитві» М. Глінки для соліста, хору й оркестру
PDF (Русский)
Tetyana Solovyova
154-163
Музичне втілення молитви «Отче наш» у літургіях В. Степурка
PDF
Alyona Shulikа
163-173
Живописність музики К. Дебюссі та музикальність живопису К. Моне
PDF
Yliia Shkromyda
173-183
Франческо Маліп’єро: три фортепіанні цикли (особливості музичної мови)
PDF
Yaroslava Snitko
183-193
Особливості перетворення жанру струнного квартету у творчості Бенджаміна Бріттена (на прикладі Квартету № 2 ор. 36)
PDF
Anton Horodetskyi
193-202
Концерт для альта з оркестром У. Уолтона – перший визначний альтовий концерт ХХ століття
PDF
Natalia Skvortsova
202-211
Плач ХХІ: сучасні тенденції інтонаційно-драматургічного осмислення жанру
PDF
Yulia Zhuravkova
211-223
Опера Джан Карло Менотті «Мартінова брехня»: параметри жанрової моделі
PDF

Проблеми музичної освіти та сучасний соціальний контекст

Maria Marchenko
224-231
Особливості вокальної манери у виконанні партесних творів: нові концепції та гіпотези
PDF
Alina Zagladko
231-240
Учні Ф. Ліста в концертній панорамі Києва 70-х років XIX століття (на матеріалі періодики)
PDF
Roman Meleshko
241-248
Бандурне мистецтво Львова періоду німецької окупації
PDF
Valentyna Andrieieva
248-260
Полтавський театр у період німецької окупації 1941–1945 рр. (джерелознавчий аспект)
PDF
Tatiana Fisher
260-267
Між наративом та імперативом – специфіка львівської музичної публіцистики періоду фашистської окупації
PDF
Maria Terehovska
267-274
Любка Колесса в дзеркалі своєї доби
PDF
Maksym Pliushchenko
274-283
Перекладення та транскрипції Б. Міхєєва як унікальний досвід у виконавстві на народних інструментах
PDF
Halyna Kosenko
283-293
Концерт для альта і камерного оркестру В. Бібіка op. 53: аспекти авторського відтворення "образу" інструмента
PDF
Oleksandr Ostrovskyi
293-302
«La terra trema» («Земля тремтить») Лукіно Вісконті: звук як міфологічний простір
PDF