Процес рецензування

Редколегія наукової збірки організує процедуру експертної оцінки статей (внутрішнє та незалежне зовнішнє рецензування) і зберігає рецензії щонайменше впродовж трьох років від моменту публікації статті.

До рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до вимог щодо оформлення статей.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

  • перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»;
  • здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
  • перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

На підставі проведеного рецензування автор отримує відповідь на електронну адресу щодо рішення редколегії. Остаточне рішення щодо статті, з урахуванням отриманих рецензій, приймає Головний редактор.